성·재생산 건강과 권리[โปสเตอร์] เราทุกคนมีสิทธิทางเพศ สิทธิทางเพศต้องได้รับการประกันเช่นนี้

2023-10-12

เราทุกคนมีสิทธิทางเพศ 

สิทธิทางเพศต้องได้รับการประกันเช่นนี้


เราทุกคนมีสิทธิทางเพศ

สิทธิทางเพศต้องได้รับการประกันเช่นนี้

เราทุกคนมีสิทธิทางเพศ สิทธิทางเพศคือสิทธิในร่างกาย เพศ การแสดงออกทางเพศ คนที่เรารักและมีความสัมพันธ์ด้วย และความสุขทางเพศ
คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติเนื่องจากร่างกาย รูปร่างหน้าตา อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ความพิการหรือโรค เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ หรือคนที่คุณรัก

รวมถึงสถานที่ทำงาน การศึกษา โรงพยาบาล สถาบันสวัสดิการสังคม และสถานต่างๆ ในพื้นที่สาธารณะ

เราทุกคนจำเป็นต้องได้รับข้อมูลและให้ความรู้โดยไม่มีอคติหรือตราบาปใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลและการศึกษาที่ฉันต้องการ จะต้องจัดเตรียมในลักษณะที่ฉันเข้าใจได้ สิ่งต่างๆ ที่ทำให้ฉันสามารถเข้าใจได้ง่าย 

ต้องมีการสนับสนุนคุณไม่ควรบล็อกกีดกันข้อมูลและรวมทั้งด้านการศึกษาเพียงฝ่ายเดียวเพียงเพราะฉันไม่มีข้อมูลหรือเพราะฉันไม่มีสิทธิ์ในการรับรู้หรือไม่จำเป็นต้องรับรู้ 

คุณไม่ควรอธิบายเรื่องส่วนตัวของฉันให้แก่คนอื่นๆ หรือใครฟังนอกจากตัวฉันเองและควรปล่อยให้คนอื่นตัดสินใจ 

อย่างเสมอภาคเท่าเทียมและปลอดภัยต่อฉันฉันจะต้องมีสิทธิ มีเวลา มีพื้นที่ และสามารถมีทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับความสุขทางเพศและความสุขส่วนตัวที่ได้รับการปกป้องได้

สิทธิทางเพศถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนเราทุกๆคนในการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมันเป็นสิทธิ 

ที่รัฐบาลเองก็ยังคงสร้างกฎหมายและนโยบายเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้สิทธิเหล่านี้ได้เช่นกัน

เราทุกคนจดจำและเรียกร้องร่วมกัน!

 

สิทธิทางเพศต้องได้รับการประกันเช่นนี้


 • ไม่มีการเลือกปฏิบัติ หรือการตราหน้า / ต้องไม่มีการแบ่งแยก หรือไม่มีรอยมลทิน
 • เสรีภาพ / ใครก็ตามมีอิสระไม่มีการบังคับจากใคร
 • ความปลอดภัย / ปลอดภัยจากความรุนแรงหรือสถานการณ์ที่เป็นอันตราย
 • ความเสมอภาค / การเคารพกันให้เป็นอย่างเท่าเทียม
 • ความพอใจ / ความพึงพอใจ ความเพลิดเพลิน
 • ร่างกาย / เพื่อให้สามารถเข้าใจตัวของฉันและยอมรับในร่างกายของฉันได้
 • การรักษาความลับ / การเก็บสิ่งที่ฉันไม่อยากบอกให้ใครรับรู้
 • การตัดสินใจ / เคารพในความคิดและการตัดสินใจของฉัน
 • การรักษาความลับ / เพื่อให้สามารถสำรวจและยืนยันว่าฉันเป็นใครและต้องการและชอบอะไร
 • ข้อมูล / สารสนเทศที่จำเป็นในลักษณะที่เข้าใจได้ง่ายๆ
 • การศึกษา / เพศศึกษาแบบองค์รวมที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และการอภิปรายโดยปราศจากการมีอคติ\
 • การเข้าถึงการแพทย์ / โรงพยาบาล ร้านขายยา และสถานพยาบาล
 • เวลาและพื้นที่ / เพื่อเพลิดเพลินกับเวลาและพื้นที่ที่สะดวกสบายและปลอดภัย
 • แรงงานและทรัพยากร / ทำงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติและสามารถได้รับการประกันทรัพยากรที่จำเป็น


หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการทราบเกี่ยวกับสิทธิทางเพศ 

ส่งอีเมลไปที่ share.srhr@gmail.comSHARE ศูนย์สิทธิทางเพศและความยุติธรรมในการเจริญพันธุ์


กลุ่มชมรมและผู้คนที่ทำร่วมกัน

(ผู้อพยพ/ผู้ลี้ภัย) ดูเรบัง, ศูนย์สิทธิมนุษยชนผู้อพยพแห่งเกาหลี, ศูนย์สิทธิมนุษยชนสตรีผู้อพยพแห่งเกาหลี, สมาคมสุขภาพผู้อพยพแห่งเกาหลี 'เพื่อนแห่งความหวัง', ศูนย์สิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัย

(คนพิการ) ความเห็นอกเห็นใจสตรีพิการ, ศูนย์ Nodl เพื่อการใช้ชีวิตอิสระ, พีเพิลเฟิร์สเซ็นเตอร์, สหกรณ์สังคมเพื่อเยาวชนที่มีความพิการด้านพัฒนาการ ศูนย์สบูจักร, คนหูหนวกเกย์เกาหลี, ลงชื่อดอกแดนดิไลอัน, ล่ามภาษามือ บักมีแอ

(วัยรุ่น) เครือข่ายสตรีนิยมวัยรุ่น WeTee, ชุมชนการศึกษา NADA, ความสามัคคีเพื่อขบวนการสิทธิเด็ก Jieum, เปิดเครือข่ายสิทธิที่อยู่อาศัยของเยาวชน ON

 

โปสเตอร์นี้จัดทำขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจาก Brain Impacts และ Daum Foundations สตาร์ทอัพที่ไม่แสวงหาผลกำไรและโครงการสนับสนุนการเติบโต셰어의 활동 소식과 성·재생산에 관한 뉴스를 받아보고 싶다면 지금 바로 셰어의 뉴스레터를 
신청해 보세요. 알찬 소식으로 가득찬 뉴스레터를 월 1회 보내드립니다!